אנגלית צרו קשר קורות חיים פיסול עיצובי פיסול תערוכות גשג
 

פיסול עיצובי
עבודות מבוצעות
ציפורים לזרועות תאורה, פ"ת 2007
מרכז בריאות הנפש, כלא אילון 2001
עבודות שלא בוצעו
עמודי תאורה לפארק גלגלית, ת"א 2007
העיגים של רח' חיים עוזר, ת"א 2006
תחרות עיצוב, ספסלי רחוב 2002
תחרות עיצוב, ברזיות ציבוריות, 2002
תחרות עיצוב, עמודי  תאורה, 2002
עמודי חשמל "גיבור" חברת החשמל, 2001
זמן תנובה, 1996-1997